نویسنده = ���������������� ����������
ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 1851-1857

/amnc.2018.7.26.4

فریبا ظرافتی شجاع؛ هودسا مجیدیان؛ لیلا نیکزاد


ارزیابی پارامترهای رئولوژی دوغابهای کوردیریتی

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 1577-1586

/amnc.2017.6.22.3

محمدجواد ملکی؛ هودسا مجیدیان؛ محمد ذاکری؛ سارا بنی جمالی


همجوشی کامپوزیت های آلومینا-مولایت-زیکنیا با استفاده از حرارت دهی مایکروویو

دوره 3، شماره 10، آذر 1393، صفحه 711-722

AMNC.2014.3.10.7

هودسا مجیدیان؛ لیلا نیکزاد؛ حسین اسلامی شاهد؛ تورج عبادزاده