نویسنده = �������� ���������� ��������
انتقال تسهیل شده در تصفیه آب با استفاده از غشای مایع پایه پلیمری سلولز استات: تهیه و بهینه سازی

دوره 6، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 1727-1732

/AMNC.2018.6.24.3

آرش ادهمی جمالی؛ جعفر توفیقی داریان؛ حمید کاظم زاده


ساخت و مشخصه یابی PIM برپایه سلولز استات به منظور تصفیه آب

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 1619-1626

/amnc.2018.6.22.7

حمید کاظم زاده؛ جعفر توفیقی داریان؛ آرش ادهمی جمالی