نویسنده = ������ ������������ ������
تهیه و شناسایی چندپارش های سیلوکسانی دارای عاملیت های وینیل و متاکریلات

دوره 3، شماره 9، شهریور 1393، صفحه 579-592

AMNC.2014.3.9.2

مجید محسنی؛ سعید باستانی؛ علی جان نثاری


تأثیر محتوای روی بر مقاومت به خوردگی سیستمهای پوششهای پودری هیبرید اپوکسی پلی استر

دوره 1، شماره 2، آذر 1391، صفحه 61-70

/amnc.2012.1.2.6

منوچهر خراسانی؛ علی صالح؛ علی جان نثاری؛ فرشته صادقلو؛ فاطمه خیری


بررسی واکنش پخت پلی پورتان تک جزیی به روش‌های گرماسنجی و طیف‌سنجی FTIR

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 63-74

amnc/2012 . 1 . 1 . 7

زهرا رنجبر؛ شادی منتظری؛ سعید رستگار؛ علی جان نثاری