نویسنده = ������������ ���������� ����������
تولید همگن و یکنواخت نانو ذرات کلوییدی نقره آبدوست به روش کاهش شیمیایی و اصلاح بوسیله ی اولئیک اسید

دوره 3، شماره 10، آذر 1393، صفحه 665-670

AMNC.2014.3.10.2

مرتضی فرخنده کلام؛ غلامعلی فرزی؛ امین ایمانی؛ فاطمه ذکریایی