نویسنده = ������������ ��������
مطالعه ی تیمارهای آمین ممانعت شده و جاذب فرابنفش جهت حفاظت چوب کبوده در برابر هوازدگی

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 889-900

AMNC.2015.4.13.1

محسن محمدی آچاچلویی؛ حسین احمدی؛ کامبیز پورطهماسبی


ارزیابی پایداری حرارتی روغن سیلیکون و پلی اتیلن گلیکول به نرم کننده ی چرم های تاریخی

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 841-848

/2015.3.12.4

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی