نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی شکل گیری نانوالیاف در فرآیند الکتروریسی چندنازله

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 799-808

/2015.3.12.1

کمیل نصوری؛ کمال دوستدار؛ احمد موسوی شوشتری


تولید نانوالیاف پوسته مغزی تغییر فاز دهنده سلولز استات پلی اتیلن گلایکول برای ذخیره سازی انرژی حرارتی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 455-462

/amnc.2012.2.7.2

بابک رضایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ رضا محمد علی مالک؛ محسن عسکری