نویسنده = ������������������ ������������
ارزیابی پایداری حرارتی روغن سیلیکون و پلی اتیلن گلیکول به نرم کننده ی چرم های تاریخی

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 841-848

/2015.3.12.4

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی