نویسنده = �������� ������ ������������ ����������
ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم بر سطح فولاد A106 با استفاده از قوس تنگستن- گاز

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 1005-1014

/amnc.2015.4.14.6

حسین مظاهری؛ محمود فاضل نجف آبادی؛ علیرضا اعلائی