نویسنده = ������������ ����������
مقایسه تاثیر حرارت‌دهی مایکروویو و معمولی بر میکروساختار و خواص نهایی کامپوزیت‌های آلومینیوم – کاربید تیتانیوم

دوره 2، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 349-356

amnc/2013 . 2 . 5 . 5

احسان غسالی؛ رحیم یزدانی راد؛ کیوان اسدیان؛ تورج عبادزاده


تف جوشی کامپوزیت‌های زمینه‌ فلزی آلومینیوم –زیرکن توسط امواج مایکروویو

دوره 2، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 357-366

amnc/2013 . 2 . 5 . 6

هودسا مجیدیان؛ احسان غسالی؛ تورج عبادزاده؛ منصور رضوی