نویسنده = �������������� ����������
میکروکپسولهای هیدروژلی ژلاتین/سدیم کربوکسی متیل سلولز جهت رهایش حداکثری داروی لیدوکائین هیدروکلراید

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 2952-2965

amnc.2022.10.40.1

شبنم بهمنی؛ رامین خواجوی؛ مرتضی احسانی؛ محمدکریم رحیمی؛ محمدرضا کلایی


پایداری گرمایی و تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 2758-2770

amnc.2021.10.37.7

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا کلائی؛ رامین خواجوی؛ داود زارعی؛ امید مرادی