نویسنده = �������������� ��������
اصلاح سطحی الیاف ابریشم توسط نانو لوله‌های کربنی فعال شده

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 1763-1772

/amnc.2018.7.25.1

مهدی نوری؛ جواد مختاری؛ ساناز اصلاح؛ صدیقه قربانپور