نویسنده = ���������������������� ������������
سنتز تک مرحله ای پلیمرهای خودرنگ حلال پایه آکریلیکی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 474-479

/amnc.2012.2.7.4

فرحناز نورمحمدیان؛ منوچهر خراسانی؛ سیده شیوا شامخی