نویسنده = ������ �������� �������������� ������ ������
سنتز و بررسی نانوکامپوزیت Co3O4-ZnO-Ag به‌عنوان فوتوکاتالیست برای تجزیه رنگزای دایرکت یلو

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2166-2179

/amnc.2019.8.30.4

لیلا کیانی؛ سید علی حسن زاده تبریزی؛ علی صفار


بررسی احیای مکانوشیمیایی سیستم کامپوزیتی CrO3-V2O5-Mg-C

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 1964-1973

/amnc.2019.7.28.1

سالار ایل بیگی؛ سید علی حسن زاده تبریزی


بررسی مقاومت به خوردگی پوشش پلی‌آنیلین بر روی تیتانیوم گرید 2 اعمال شده به روش الکتروپلیمریزاسیون

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1899-1907

/amnc.2019.7.27.2

شیدا داودی؛ احسان صائب نوری؛ سید علی حسن زاده تبریزی