نویسنده = محمدرضا کلائی
بررسی عوامل شبکه ای کننده مختلف بر ساختار نمدهای نانوالیاف نشاسته – پلی وینیل الکل تولید شده به روش الکتروریسی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 2978-2990

amnc.2022.10.40.3

نگار حسینی دارابی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی؛ رامین خواجوی


ارزیابی حضور همزمان رزینهای اپوکسی و پلی استر حاوی نانو ذرات سیلیکا در ساختار پوشش قوطیهای مواد غذایی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400، صفحه 2882-2897

amnc.2022.10.39.3

شهرزاد پاشاپوریگانه؛ داود زارعی؛ مرتضی احسانی؛ محمدرضا کلائی؛ عبد الرسول ارومیه ای


پایداری گرمایی و تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 2758-2770

amnc.2021.10.37.7

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا کلائی؛ رامین خواجوی؛ داود زارعی؛ امید مرادی


خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پوشش های اپوکسی در حضور نانو ذرات الاستومری NBR

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 2036-2047

/amnc.2019.7.28.7

علی آقاجانی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی