نویسنده = �������� ������ �������������� ����������
بهینه سازی رفتار چقرمگی در نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید و نانو الیاف سلولز

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 1789-1798

/amnc.2018.7.25.4

آرمین ریسی پور شیرازی؛ زاهد احمدی؛ حمید گرمابی