نویسنده = مهدی حسن زاده
سنتز نانوساختار متخلخل چارچوب آلی-فلزی بر پایه زیرکونیوم به منظور تخریب عوامل آلاینده شیمیایی

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 2452-2460

/amnc.2020.9.34.1

مسعود خزایی؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ مهدی حسن زاده؛ محمد رضایی


بهبود جذب گاز سولفید هیدروژن در غشاهای نانولیفی پلی یورتان با استفاده از نانولوله‌های کربنی اصلاح شده با نانوذرات اکسید فلزی

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2130-2138

/amnc.2019.8.30.1

بزرگمهر مداح؛ علیرضا یاوری پور؛ سعید حسنی رمدانی؛ حسن حسینی؛ مهدی حسن زاده