نویسنده = ���������������� ������ ��������
بررسی رفتار خوردگی دما بالای فولاد AISI 304 پوشش داده شده با کامپوزیت Ni-Co-CeO2-ZrO2

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 3084-3094

10.22034/amnc.2023.376332.1229

فاطمه رحیمی آخوندزاده؛ هادی ابراهیمی فر


تاثیر چگالی جریان بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl2O3

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 2258-2268

/amnc.2020.8.31.5

ارغوان نوروزیان کرمانی؛ مرتضی زند رحیمی؛ هادی ابراهیمی فر