کلیدواژه‌ها = تخلخل
بررسی تاثیر ولتاژ بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش آندایزینگ آلیاژ آلومینیم 5083

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 2718-2729

/amnc.2021.10.37.3

محمدعلی کریمی؛ مسعود سلطانی؛ هومن پژند؛ علی شفیعی


تهیه و شناسایی فوم کربنی از بسپارش دو مرحله‌ای قیر قطرانی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 325-336

amnc/2013 . 2 . 5 . 3

هومن حسینی؛ سیدرضا غفاریان؛ محمد تیموری؛ علیرضا معینی؛ حسین عیوض محمد لو