کلیدواژه‌ها = شکاف انرژی
سنتز و بررسی نانوکامپوزیت Co3O4-ZnO-Ag به‌عنوان فوتوکاتالیست برای تجزیه رنگزای دایرکت یلو

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2166-2179

/amnc.2019.8.30.4

لیلا کیانی؛ سید علی حسن زاده تبریزی؛ علی صفار


ساخت و مشخصه یابی نانوکریستالهای مس آنتیمونی سولفید ( CuSbS2 )به روش تزریق داغ و بررسی اثر نوع پیش ساز سولفوری

دوره 5، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 1415-1420

AMNC.2017.5.20.2

شیما موسی خانی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ راحله محمدپور؛ سیمو-پکا هانلا هانلا


سنتز و مطالعه تغییرات شکاف انرژی با روش اپتیکی در نانوذرات نیمه رسانای سولفید سرب

دوره 2، شماره 6، آذر 1392، صفحه 403-409

/amnc.2013.2.6.4

پرویز بروجردیان؛ سیده اکرم میره ای؛ محمد پسندیده