کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
ارزیابی خواص الکتریکی، مکانیکی و حرارتی نانو کامپوزیت سیلیکونی به عنوان عایق پوششی الکتریکی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400، صفحه 2934-2951

amnc.2022.10.39.7

میترا زارع؛ مرتضی احسانی؛ امیرعباس شایگانی اکمل؛ رامین خواجوی؛ داود زارعی


بررسی احیای مکانوشیمیایی سیستم کامپوزیتی CrO3-V2O5-Mg-C

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 1964-1973

/amnc.2019.7.28.1

سالار ایل بیگی؛ سید علی حسن زاده تبریزی


ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری حکاکی شده برای استفاده به عنوان حسگر سم دیازینون

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 1507-1514

/2017.6.21.3

محمد حسین احمدی ازغندی؛ بهرام قلمی چوبر؛ محمد حسن امیدی؛ محمد مسعودی فرید


تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت پلی آنیلین-فریت کبالت مورد کاربرد در پوشش های جذب امواج مایکروویو

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 1313-1320

amnc.2017.5.18.7

غلامرضا نبیونی؛ فاطمه صادق پور؛ کامبیز هدایتی؛ داود قنبری


بهبود مقاومت به خوردگی آلومینیوم از طریق اعمال پوشش نانوکامپوزیتی آلومینا/زیرکونیا به روش سل/ ژل

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1111-1118

/amnc.2016.4.16.2

مریم حسینی زری؛ نیما صفا؛ سارا عبدالعزیزی


تهیه پوشش های نانوکامپوزیتی آلی- معدنی ضدالکتریسیته ساکن بر پایه اپوکسی/سیلیکا دارای نانوذراتITO

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1119-1128

/amnc.2016.4.16.3

مصطفی جعفری؛ حسن فرهادنژاد؛ فائزه قدیمی حرفه