کلیدواژه‌ها = سلولز– استات- بوتیرات
بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 2392-2399

/amnc.2020.9.33.3

مینا آزادی؛ منوچهر خراسانی؛ مهران دولو؛ سعید تقوایی گنجعلی