کلیدواژه‌ها = پوشش
نقش پوشش کامپوزیتی NiAl-(Cr2O3, TiO2) بر مقاومت به اکسیداسیون فولاد مقاوم به حرارت HH

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1909-1915

الهام ستاره؛ مهدی علیزاده؛ حسین ادریس


بررسی تاثیر پوشش های معدنی بر مقاومت خوردگی آلیاژ اینوار

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 991-998

سینا سلیمی؛ داوود زارعی؛ رضا فضایلی


بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش اکسیدی آلیاژ های AL-A380 و AL-B390 پوشش دهی شده به روش اکسیداسیون آندی

دوره 3، شماره 10، آذر 1393، صفحه 679-686

علی توکلی؛ محمد توکلی؛ رحمت الله قدیمی چرمهینی


بررسی اثر میکرو و نانوپرک شیشه بر سینتیک پخت و خواص ضد خوردگی پوشش های کامپوزیتی رزین وینیل استر

دوره 1، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 275-286

مرتضی احسانی؛ حسینعلی خنکدار؛ اعظم قدمی


اثر آماده‌سازی شیمیایی سطح کربن استیل بر جدایش لایه‌ای در استیل پوشش داده شده با اپوکسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-40

مهدی غفاری؛ مرتضی احسانی؛ حسینعلی خنکدار