کلیدواژه‌ها = خوردگی
بررسی رفتار خوردگی دما بالای فولاد AISI 304 پوشش داده شده با کامپوزیت Ni-Co-CeO2-ZrO2

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 3084-3094

10.22034/amnc.2023.376332.1229

فاطمه رحیمی آخوندزاده؛ هادی ابراهیمی فر


تاثیر چگالی جریان بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl2O3

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 2258-2268

/amnc.2020.8.31.5

ارغوان نوروزیان کرمانی؛ مرتضی زند رحیمی؛ هادی ابراهیمی فر


تأثیر حضور نانوسیم‌های نقره بر سختی، رفتار تریبولوژیکی و خواص خوردگی پوشش آندایزینگ آلومینیم

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2140-2150

/amnc.2019.8.30.2

مسعود سلطانی؛ شیرین اسماعیلی؛ ریحانه علیرمضانی؛ محمدعلی کریمی؛ علی شفیعی؛ سعید اخوان


بررسی مقاومت به خوردگی پوشش پلی‌آنیلین بر روی تیتانیوم گرید 2 اعمال شده به روش الکتروپلیمریزاسیون

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1899-1907

/amnc.2019.7.27.2

شیدا داودی؛ احسان صائب نوری؛ سید علی حسن زاده تبریزی


بهبود مقاومت به خوردگی آلومینیوم از طریق اعمال پوشش نانوکامپوزیتی آلومینا/زیرکونیا به روش سل/ ژل

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1111-1118

/amnc.2016.4.16.2

مریم حسینی زری؛ نیما صفا؛ سارا عبدالعزیزی


بررسی تاثیر پوشش های معدنی بر مقاومت خوردگی آلیاژ اینوار

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 991-998

/amnc.2015.4.14.4

سینا سلیمی؛ داوود زارعی؛ رضا فضایلی


بررسی خصوصیات ساختاری و رفتار خوردگی پوشش های نانو کامپوزیتی آکریلیک/سیلیکا

دوره 3، شماره 9، شهریور 1393، صفحه 643-652

AMNC.2014.3.9.7

فرشته محمدی؛ امیر ارشاد لنگرودی


اثر آماده‌سازی شیمیایی سطح کربن استیل بر جدایش لایه‌ای در استیل پوشش داده شده با اپوکسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-40

amnc/2012 . 1 . 1 . 4

مهدی غفاری؛ مرتضی احسانی؛ حسینعلی خنکدار