موضوعات = الکتروشیمی و مهندسی خوردگی
بررسی تاثیر ولتاژ بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش آندایزینگ آلیاژ آلومینیم 5083

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 2718-2729

/amnc.2021.10.37.3

محمدعلی کریمی؛ مسعود سلطانی؛ هومن پژند؛ علی شفیعی


بررسی مقاومت به خوردگی پوشش پلی‌آنیلین بر روی تیتانیوم گرید 2 اعمال شده به روش الکتروپلیمریزاسیون

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1899-1907

/amnc.2019.7.27.2

شیدا داودی؛ احسان صائب نوری؛ سید علی حسن زاده تبریزی


بررسی الکتروشیمیایی تشکیل لایه SEI در فرایند فرماسیون آند گرافیت طبیعی در باتری لیتیوم- یون

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 1825-1832

/amnc.2018.7.26.1

محمد زارعی جلیانی؛ شقایق بکتاشیان؛ محسن بابایی؛ عبدالمجید قاسمی؛ رحیم اقرء