دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. سنتز و هویت شناسی رزین پلی استر پایه‌آبی قابل پخت با رزین ملامین و مقایسه خواص ضد خوردگی آن با یک رزین تجاری وارداتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

امین عیوض محمدلو؛ منوچهر خراسانی؛ علی اصغر سرابی


2. مطالعه خواص فوتوکاتالیستی لایه های نازک نقره و اکسید روی الکتروانباشت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

کامبیز هدایتی؛ مجتبی گودرزی


3. بررسی تاثیر ولتاژ بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش آندایزینگ آلیاژ آلومینیم 5083

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

هومن پژند؛ محمدعلی کریمی؛ مسعود سلطانی؛ علی شفیعی


4. ارزیابی تاثیر دانه‌های شیشه‌ای بر مشخصه‌های بصری خط‌کشی‌های ترافیکی معابر شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

پویا جعفری؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی