بررسی عوامل شبکه ای کننده مختلف بر ساختار نمدهای نانوالیاف نشاسته – پلی وینیل الکل تولید شده به روش الکتروریسی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 2978-2990

amnc.2022.10.40.3

نگار حسینی دارابی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی؛ رامین خواجوی


اثر آماده‌سازی شیمیایی سطح کربن استیل بر جدایش لایه‌ای در استیل پوشش داده شده با اپوکسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-40

amnc/2012 . 1 . 1 . 4

مهدی غفاری؛ مرتضی احسانی؛ حسینعلی خنکدار


سنتز و بررسی رفتار فتوکرومیکی بیسیکلیک آزیریدین برمبنای کالیکس پیرول به عنوان مولکول هوشمند

دوره 1، شماره 2، آذر 1391، صفحه 41-48

/amnc.2012.1.2.4

نصرت اله محمودی؛ طیبه بشارتی سیدانی؛ حمزه کیانی


بررسی عملکرد بازدارندگی ترکیبات آلی مشتقات آزول در مورد فولاد ضدزنگ استنیتی طی دوره غوطه وری در محیط اسید کلریدریک

دوره 1، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 265-274

/amnc.2012.1.4.4

رضا نادری محمودی؛ بیژن پوریوسفی مرخالی؛ مصباح سایبانی؛ محمد مهدویان حاحدی


حذف کارای رنگزای راکتیو سیاه 5 با استفاده از جاذب نانو متخلخل SBA-15 عامل‌دار به روش هیدروترمال

دوره 2، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 337-348

amnc/2013 . 2 . 5 . 4

لیلا حاجی اقابابایی؛ سعیده ابوذری؛ علیرضا بدیعی؛ پژمان زرآبادی پور؛ محمدرضا گنجعلی؛ قدسی محمدی زیارانی


سنتز و مطالعه تغییرات شکاف انرژی با روش اپتیکی در نانوذرات نیمه رسانای سولفید سرب

دوره 2، شماره 6، آذر 1392، صفحه 403-409

/amnc.2013.2.6.4

پرویز بروجردیان؛ سیده اکرم میره ای؛ محمد پسندیده


سنتز تک مرحله ای پلیمرهای خودرنگ حلال پایه آکریلیکی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 474-479

/amnc.2012.2.7.4

فرحناز نورمحمدیان؛ منوچهر خراسانی؛ سیده شیوا شامخی


بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش اکسیدی آلیاژ های AL-A380 و AL-B390 پوشش دهی شده به روش اکسیداسیون آندی

دوره 3، شماره 10، آذر 1393، صفحه 679-686

AMNC.2014.3.10.4

علی توکلی؛ محمد توکلی؛ رحمت الله قدیمی چرمهینی


ارزیابی پایداری حرارتی روغن سیلیکون و پلی اتیلن گلیکول به نرم کننده ی چرم های تاریخی

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 841-848

/2015.3.12.4

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی


پوشش های ضدحریق متورم شونده متشکل از بیندر سیلیکات پتاسیم

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 923-930

AMNC.2015.4.13.4

حسام خطیری نژاد فرد؛ بزرگمهر مداح


بررسی تاثیر پوشش های معدنی بر مقاومت خوردگی آلیاژ اینوار

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 991-998

/amnc.2015.4.14.4

سینا سلیمی؛ داوود زارعی؛ رضا فضایلی


بررسی اثر کمک حلال ها در فرمول بندی مرکب جوهرافشان پلی اتیلن دی اکسی تیوفن:پلی استایرن سولفونات قبل و پس از چاپ

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 1215-1222

AMNC.2016.5.17.4

آتشه سلیمانی گرگانی؛ سالار آتش پر؛ غلامرضا کبریایی؛ سمانه جعفری فرد


اثر عاملیت رزین اکریلیک برچسبندگی لاک اعمال شده بر سطح پلی الفین

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 1289-1295

AMNC.2017.5.18.4

فاطمه رحیمی قهرودی؛ زاهد احمدی؛ منوچهر خراسانی


بررسی اثر دما بر ساخت و خواص نوری نانوساختارهای پروسکایتی بر پایه قلع با قابلیت کاربرد به عنوان حسا سکننده در سلو لهای خورشیدی

دوره 5، شماره 19، اسفند 1395، صفحه 1363-1370

AMNC.2017.5.19.4

عفت حنیفه؛ عل اصغر صباغ الوانی؛ شیما موسی خانی؛ علی امیری زرندی؛ فریناز کوچک؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


افزایش آبدوستی لایه ی نانولیفی الکتروریسی شده پلی لاکتیک گلایکولیک اسید

دوره 5، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 1429-1437

AMNC.2017.5.20.4

علی اکبر مرآتی؛ مسعود لطیفی؛ فاطمه زمانی؛ حسین قنبری آلانق؛ فاطمه نادی پور


تولید میکرو صفحه های پلیمری توسط سامانه ریسندگی الکتروسانتریفیوژ

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 1515-1524

/2017.6.21.4

افسانه ولی پوری؛ سپیده فدایی؛ مهران افراشی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی


بررسی ویژگی فتوکاتالیستی نانو ذرات کامپوزیتی سنتز شده TiO2/Ag بر روی پارچه مخلوط پلی‌استر/سلولز از طریق رنگبری متیلن بلو

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 1587-1596

/amnc.2017.6.22.4

زهرا مریدی مهدیه؛ شهلا شکرریز؛ فرامرز افشار طارمی؛ زهرا شریعتی نیا


بهینه سازی رفتار چقرمگی در نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید و نانو الیاف سلولز

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 1789-1798

/amnc.2018.7.25.4

آرمین ریسی پور شیرازی؛ زاهد احمدی؛ حمید گرمابی