بررسی و مقایسه سه روش استخراج آلفا سلولز از ضایعات پنبه ترکمن صحرا

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 861-872

/2015.3.12.6

احمد هیوه چی؛ مختار آرامی؛ سید هژیر بهرامی؛ افضل کریمی


بررسی خواص نورتابی و ریز ساختاری شیشه سرامیک اکسی فلورایدی آلاییده به Cr2O3 با افزودن آلاینده CeO2

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 943-950

AMNC.2015.4.13.6

الهام صمدبین؛ پروین علیزاده؛ رضا پورصالحی


ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم بر سطح فولاد A106 با استفاده از قوس تنگستن- گاز

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 1005-1014

/amnc.2015.4.14.6

حسین مظاهری؛ محمود فاضل نجف آبادی؛ علیرضا اعلائی


ارائه مدل ریاضی تعیین خاصیت هدایت الکتریکی پوشش کامپوزیت رسانا بر پایه کربن سیاه و بررسی تاثیر مقادیر کربن در پوشش

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 1239-1242

AMNC.2016.5.17.6

علیرضا وزیری؛ علی آشتیانی عبدی؛ مهرداد شیشه بر؛ فیروز قنبری


تولید داربست های نانولیفی پوسته- مغزی رسانا جهت بهبود ترمیم ضایعه نخاعی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 1681-1690

/amnc.2018.6.23.6

فاطمه زمانی؛ محمد امانی تهران؛ آرش زمینی


تولید و مشخصه‌یابی نانو الیاف نوین با پایداری گرمایی از مخلوط پلی‌آمید66/پلی‌آمید- ایمید

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 1871-1879

/amnc.2018.7.26.6

مریم جهان بیگلری؛ روح اله سمنانی رهبر؛ میثم شعبانیان


بررسی رفتار تبلور در الیاف نانو کامپوزیت پلی‌پروپیلن/نانو صفحات گرافن بخش اول- سینتیک تبلور همدما

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 2022-2035

/amnc.2019.7.28.6

روح اله سمنانی رهبر؛ بهاره کلانتری؛ محمدرضا محدث مجتهدی


مروری بر هیدروژل ها، خواص و کاربرد آنها در پزشکی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 2116-2128

/amnc.2019.8.29.7

نرجس کوپائی؛ مهدی طاقه دلشاد؛ احمدرضا قاسمی امینه


ساخت و مشخصه یابی چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ی آهن به منظور حذف رنگزای متیلن بلو از پسآب‌های رنگی

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 2668-2676

amnc.2021.9.36.6

هومن پژند؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


بررسی واکنش پخت پلی پورتان تک جزیی به روش‌های گرماسنجی و طیف‌سنجی FTIR

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 63-74

amnc/2012 . 1 . 1 . 7

زهرا رنجبر؛ شادی منتظری؛ سعید رستگار؛ علی جان نثاری