دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، آذر 1393 
ساخت و اعمال رنگ کنترل حرارتی سیاه پلی یورتانی بر آلیاژ آلومینیوم 6016 و ارزیابی خواص آن

صفحه 687-700

صابر میرحسینی؛ رضا شجاع رضوی؛ مهرداد طاهران؛ مسعود برکت


همجوشی کامپوزیت های آلومینا-مولایت-زیکنیا با استفاده از حرارت دهی مایکروویو

صفحه 711-722

هودسا مجیدیان؛ لیلا نیکزاد؛ حسین اسلامی شاهد؛ تورج عبادزاده