داوران

اسامی داوران فعال در نشریه (به ترتیب حروف الفبا)

اسامی داوران

مشخصات دانشگاه/موسسه

زاهد احمدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امیر ارشاد لنگرودی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

امیرمسعود اعرابی

پژوهشگاه رنگ

رضا امینی

پژوهشگاه رنگ

حسین ایزدان

دانشگاه صنعتی اصفهان

داود بی زری

مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران

محمد براتی

دانشگاه کاشان

علی بقایی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اسماعیل پاکیزه

دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران

مهران جوانبخت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید علی حسن زاده تبریزی

دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

معصومه خاتمیان

دانشگاه تبریز

منوچهر خراسانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سودابه خلیلی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

رضا درویشی

دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران

بهرام رمضان زاده

پژوهشگاه رنگ

داود زارعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پیام زرین تاج

دانشگاه ارومیه

فاطمه زمانی

دانشگاه قم

حمیدرضا زنگنه

دانشگاه کاشان

حسن سامعی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

الهام ستاره

پژوهشگاه مواد و انرژی

حسین سعیدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رضا سلیمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روح اله سمنانی رهبر

پژوهشگاه استاندارد

علی اصغر صباغ الوانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نعیمه ناصری طاهری

دانشگاه صنعتی شریف

محمد علیزاده

دانشگاه امام حسین (ع)

سحر عبدالهی باغبان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسین عیوض محمدلو

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

ابراهیم قاسمی

پژوهشگاه رنگ

کمال الدین قرنجیگ

پژوهشگاه رنگ

مهران قلی پور شهرکی

دانشگاه اراک

مهدی قهاری

پژوهشگاه رنگ

حمید کاظم زاده

دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا کلائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فریناز کوچک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهسا گل محمدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هودسا مجیدیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

نیازمحمد محمودی

پژوهشگاه رنگ

جواد مختاری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی اکبر مراتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید امیرعلی مصطفوی موسوی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سلیمان مصلح

دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران

سید محمد معروفی

پژوهشگاه رنگ

فرناز مغازه

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

محمد مهدویان احدی

پژوهشگاه رنگ

رضا نادری محمودی

دانشگاه تهران

سیامک ناظمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سید مسعود هاشمی

دانشگاه علم و صنعت