بهبود خواص آبگریزی و سایش مکانیکی پوشش پلی یورتان تقویت شده با هیبرید نانولوله کربنی اصلاح شده با نانوسیلیکا جهت کاربری در خط لوله انتقال گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران

2 کارشناس اجرای طرح های شبکه، شرکت گاز استان همدان، همدان، ایران

3 کارشناس پژوهشی، شرکت گاز استان همدان، همدان، ایران

چکیده

پوشش ماستیکی پلی یورتان (PU) طبق استاندارد IGS-M-TP-020-2 شرکت گاز ایران بعنوان یکی از روش‌های عایقکاری لوله‌ها و اتصالات در کنار سایر روش‌های عایقکاری بکار می‌رود. در این پژوهش پوشش‌های نانوکامپوزیت هیبریدی حاصل از اختلاطPU با 3/0 درصد وزنی نانولوله کربنی چند دیواره اصلاح شده با درصدهای وزنی مختلف نانوسیلیکا در بازه ضخامتی μm1500-1000 تهیه شدند. مطابق آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری مقدار بهینه یک درصد وزنی نانوسیلیکا منجر به پراکندگی مناسب نانوذرات درون ساختار پلیمر شد. بالا بودن مقاومت پوشش نانوکامپوزیتی در برابر نفوذ رطوبت و ایجاد خاصیت آبگریزی آن با کاهش زاویه‌ی سرش به 17 درجه و افزایش میزان کرویت قطرات آب روی سطح پوشش توجیه شد. مقادیر کمتر از 100 میلی گرم جرم اتلافی ناشی از سایش مکانیکی و افت ناچیز میزان چسبندگی پوشش روی سطح فولادی (کمتر از 15 درصد) و میزان ازدیاد طول تحت کشش استاندارد در بازه 15-10 درصد نسبت به پوشش PU خالص، استفاده از آن را بعنوان یک پوشش نوین جهت افزایش عمر لوله‌های فولادی گاز قابل توجیه می‌سازد. نتایج این تحقیق در خصوص آزمون‌های یاد شده، حاکی از رعایت استانداردهای فنی شرکت گاز ایران توسط پوشش پیشنهادی است. بررسی سایر الزامات فنی پوشش نظیر میزان جدایش کاتدی و مقادیر چگالی شدت جریان مورد نیاز با توجه به عمر خط لوله، مقاومت در برابر ضربه حین قرارگیری در شرایط دمایی و محیطی مختلف و مطابقت با ایستگاه‌های حفاظت کاتدی مورد استفاده در صنعت گاز در پژوهش‌های آتی امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها