شبیه سازی خواص مکانیکی بافت های بدن با استفاده از هیدروژل های الاستومری بر پایه پلی یورتان با قابلیت چاپ سه بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

10.22034/amnc.2023.400875.1239

چکیده

امروزه مواد زیستی تزریق پذیر، با قابلیت چاپ سه‌بعدی بطور گسترده ای برای کاربرد های متعددی در زیست پزشکی از جمله رهایش هدفمند دارو با استفاده از کاشتینه های پزشکی مورد توجه قرار گرفته اند. اگرچه مواد زیستی مختلفی برای شبیه سازی خواص مکانیکی بافت های بدن ایجاد شده است، اما طراحی یک ماده زیست سازگار ایده آل با ویژگی تنظیم پذیری خواص مکانیکی، که بتواند طیف وسیعی از خواص را پشتیبانی کند، بصورت یک وعده ی محقق نشده باقی مانده است. در این کار، یک هیدروژل الاستومری قابل چاپ و تزریق پذیر با استفاده از پلی یورتان و هیدروکسی اتیل متا کریلات به ترتیب به عنوان جزء الاستومری و جزء هیدورژل سیستم، تهیه شده که با تغییر ترکیب درصد اجزا تشکیل دهنده، طیف وسیعی از خواص مکانیکی حاصل گردید. با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز صحت سنتز پلی یورتان تایید شد. مواد تهیه شده خواص مکانیکی تنظیم پذیری را در حالت خشک از خود نشان دادند که شامل مدول یانگ در محدوده MPa 20-GPa 2/1 و ازدیاد طول تا پارگی %40-20 می باشد. همچنین، آبدوستی و قابلیت چاپ سه بعدی نمونه ها نیز در کار حاضر مورد برسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات