تولید تونر الکتروفتوگرافی مشکی به روش تجمع امولسیونی: بررسی اثر سرعت اختلاط بر اندازه ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری چاپ ، پژوهشگاه علوم وفناوری رنگ ، تهران

2 گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران

amnc/2013 . 2 . 5 . 1

چکیده

چاپگر لیزرجت به عنوان یکی از جدیدترین دستگاه‌های چاپ، بسیار مورد استقبال کاربران قرار گرفته است که به روش الکتروفتوگرافی عمل می‌کند . عامل ایجاد تصویر در این چاپگر‌ها ، مرکب(تونر) نام دارد . روش‌های متعددی برای تولید تونر به کار گرفته می‌شود که یکی از جدید‌ترین آن‌ها ، روش تجمع امولسیونی است یکی از اهداف اصلی در تولید تونر ، کنترل و بهبود شکل و توزیع اندازه ذرات است . هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تغییر عوامل دور و سرعت همزن بر روی شکل، اندازه و همچنین توزیع اندازه ذرات تونر تولید شده به روش تجمع امولسیونی است . در این تحقیق برای بررسی خواص تونر از آزمون‌های از آزمون‌های تعیین نقطه‌ی نرم‌شوندگی ،PSA ، POM استفاده شد . نتایج نشان داد که با افزایش سرعت اختلاط، اندازه ذرات کاهش می‌یابد . همچنین شکل و خواص حرارتی ذرات تونر نیز در حالت مطلوب خود و مشابه نمونه صنعتی بدست آمد

کلیدواژه‌ها

موضوعات