سنتز و بکارگیری کوپلیمر پلی سیلوکسان-پلی اتر در فرمولاسیون پولیش خودرویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

AMNC.2014.3.9.1

چکیده

در این مقاله سنتز کوپلیمر پلی دی متیل سیلوکسان-پلی اتر و بکارگیری آن در فرمولاسیون پولیش های سطوح رنگی خودرو بررسی شده است.بدین منطور از ماده ی اولیه اکتا متیل سیکلو تترا سیلوکسان جهت سنتز پلی دی متیل سیلوکسانی با گروه انتهایی هیدروکسیل و واکنش با پلی پروپیلن گلیکول سه عاملی با گروه انتهایی هیدروکسیل استفاده شده است. برای شناسایی پلی دی متیل سیلوکسانی با گروه انتهایی هیدروکسیل و کوپلیمر حاصل از آن ،از طیف سنجی مادون قرمز و کروماتوگرافی ژل تراوایی  و اندازه گیری عوامل هیدروکسیل استفاده شده است. بهترین نتایج از کوپلیمر پلی سیلوکسان-پلی اتر دارای 20% وزنی پلیمر سیلوکسانی بدست آمده و در فرمولاسیون پولیش خودرویی بهبود خواص را از قبیل براقیت و کاهش زمان پولیش کاری نشان داد. آغشته سازی سطح با ماده ی سیلیکونی و انجام فرآیند پولیش و سپس زدودن آن از سطح منجر به باقی گذاشتن لایه ای از کوپلیمر سیلوکسانی بر روی سطح می شود که خواص آبگریزی سطح را تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات