تولید همگن و یکنواخت نانو ذرات کلوییدی نقره آبدوست به روش کاهش شیمیایی و اصلاح بوسیله ی اولئیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد

2 مجتمع آموزشی پیامبر اعظم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

AMNC.2014.3.10.2

چکیده

نانوذرات کلوئیدی نقره آبدوست توسط روش کاهش شیمایی تولید شده و توزیع اندازه ذرات آن توسط آنالیز پراکندگی دینامیکی نور مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج  نشان از تولید و همگن و یکنواختی از نانوذرات داشت. همچنین اصلاح سطح نانوذرات توسط  اولئیک اسید انجام شد و اصلاح سطح آن توسط آنالیز مادون قرمز فوریه FTIR تایید گشت. هچنین ذرات پس از اصلاح توسط پخش کردن در دو محیط مختلف آب و مونومر مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج نشان از آبگریز شدن نانوذرات پس از اصلاح سطح توسط اولئیک اسید داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات