همجوشی کامپوزیت های آلومینا-مولایت-زیکنیا با استفاده از حرارت دهی مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی ، کرج، البرز

AMNC.2014.3.10.7

چکیده

در این پژوهش تلاش شد تا کامپوزیت های الومینا-مولایت-زیرکنیا با استفاده از حرارت دهی مایکروویو سینتر شود .  مواد اولیه مورد استفاده، پودرهای الومینا و زیرکن بوده که پس از جداسازی مناسب با استفاده از آسیاب تر در آسیاب ماهواره ای، با فشار ۲۵۰ مگاپاسکال پرس شد. زمان مخلوط کردن پودر در آسیاب و زمان سینتر از جمله پارامترهای مورد پژوهش در این مقاله است. به منظور سینتر، نمونه های تهیه شده در دمای ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد در کوره مایکروویو به مدت ۹۰ و ۶۰ دقیقه حرارت دهی شدند. چگالی و تخلخل نمونه ها،استحکام خمشی سه نقطهای، سختی، ریزساختار و آنالیز فازی کامپوزیت های تهیه شده اندازه گیری و با نمونه تهیه شده در کوره معمولی مقایسه شد. نتایج نشان داد استفاده از کوره مایکروویو علاوه بر صرفه جویی در هزینه و زمان، موجب دست یابی به چگالی بالا و تشکیل بیشتر فاز زیرکنیای تتراگونال و استحکام عالی در کامپوزیتهای آلومینا-مولایت-زیرکنیا میشود

کلیدواژه‌ها