تهیه و شناسایی فوم کربنی از بسپارش دو مرحله‌ای قیر قطرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران

2 پژوهشکده توسعه فناوری پالایش نفت ، پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران

3 پژوهشکده ، توسعه فناوری پالایش نفت ، پژوهشکاه صنعت نفت ، تهران

4 دانشگاه مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صننعتی امیر کبیر ، تهران

چکیده

در این مقاله، تهیه‌ی فوم کربنی دو فرآیند اصلاح حرارتی تحت فشار از قیر قطرانی گزارش شده است . در مرحله ابتدایی، به کمک آزمون مادون قرمز، تشکیل گروه‌های عاملی آروماتیک در اثر بسپارش تراکمی بررسی می‌گردد . در مرحله‌ی دوم، از فرآیند اقامت حرارتی تحت فشار بالا برای تولید تخلخل در بستر قیر مزو استفاده شده است . در مراحل اول و دوم تولید فوم خام، اثر بسپارش حرارتی ناشی از گسست زنجیری و حلقوی شدن هیدروکربن‌های آروماتیک، مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت فوم‌های خام بدست آمده تحت فرآیند کربنی شدن قرار می‌گیرند تا پایداری حرارتی فوم حاصله تقویت گردد . به کمک آزمون تفرق اشعه‌ی x مشاهده گردید که با افزایش دمای تصحیح حرارتی، ابعاد بلور‌های گرافیتی و میزان آرایش یافتگی صفحات گرافن در دیواره‌ی تخلخلات فوم کربنی افزایش می‌یابد . تصاویر SEM و آزمون تخلخل سنجی نیز تایید کننده حضور میزان بهینه‌ی تخلخلات در بستر فوم حاصله می‌باشند 

کلیدواژه‌ها

موضوعات