تف جوشی کامپوزیت‌های زمینه‌ فلزی آلومینیوم –زیرکن توسط امواج مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرزی ، تهران

2 پژوهشگاه سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی ، کرج

amnc/2013 . 2 . 5 . 6

چکیده

در این پژوهش تهیه‌ی کامپوزیت‌های آلومینیوم – زیر کن به روش حرارت‌دهی توسط امواج ماکروویو تهیه شده است . برای تهیه نمونه‌های استحکام خمشی یه نقطه‌ای، کامپوزیت‌ها با فشار 250 مگاپاسکال شکل‌دهی شده و سپس در بستر گرافیت در دماهای 650 ، 750 ، 850 و 950 درجه سانتی‌گراد در کوره مایکروویو به مدت 1 دقیقه تف‌جوشی شدند . چگالی و استحکام خمشی خمشی نمونه‌های تهیه شده اندازه‌گیری شد . بیشترین میزان استحکام شکست در دماهای تف جوشی 750 درجه‌سانتیگراد و به مقدار 266 مگاپاسکال به دست آمد . نتایج آنالیز فازی پرتو ایکس و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی کامپوزیت‌های تهیه شده نشان داد که ذرات زیر کن در دمای 650 درجه سانتی‌گراد در کوره مایکروویو تجزیه شده و در نتیجه محلول جامد آلومینیوم ، سیلیسیوم و زیر کونیوم در فرآیند تف‌ جوشی تشکیل می‌شود . همچنین ریز ساختار کامپوزیت‌ها توزیع همگن و یکنواخت ذرات تقویت کننده زیرکن را در زمینه آلومینیوم نشان داد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات