بررسی عملکرد بازدارندگی ترکیبات آلی مشتقات آزول در مورد فولاد ضدزنگ استنیتی طی دوره غوطه وری در محیط اسید کلریدریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشکاه صنعتی امیرکبیر، تهران

3 دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

4 دانشکده مهندسی پلیمر، پژوهشکده مواد پلیمری، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

/amnc.2012.1.4.4

چکیده

اثر زمان بر روی بازدارندگی خوردگی بنزوتیازول (BTH) و بنزوتری آزول (BTAH) در محیط یک مولار اسید کلریدریک روی فولاد ضدزنگ آستنیتی 304 به کمک آزمون‌های طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون  مورد بررسی قرار گرفت. نتیج حاصل نشان داد با این که هر دو بازدارنده در این محیط روی فولاد ضدزنگ اثر بازدارندگی دارند، در همه زمان‌ها به علت حضور اتم گوگرد به جای اتم نیتروژن در ساختار مولکولی  BTH، این مولکول قدرت بازدارندگی بهتری نسبت به BTAH از خود نشان می‌هد. همچنین مشخص شد که با افزایش زمان، مقاومت پلاریزاسیون در حضور BTAH افزایش می‌یابد درحالیکه این مقاومت با وجود BTH ثابت باقی ماند.

کلیدواژه‌ها