کاربرد کاکتوس روی منسوجات به عنوان عامل محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

منسوج پنبه‌ای با به کارگیری املاح کاکتوس برای تولید محافظ امواج الکترومغناطیس تهیه شد. برای انتقال خواص محافظتی به نانوکامپوزیت‌ها، آن‌ها باید تحت تکمیل‌های خاصی مانند تکمیل‌های سطحی یا انواع خاصی از مواد افزودنی قرار گیرند. از جمله مواد معدنی که برای محافظت از امواج رادیویی استفاده می‌شود، مس است؛ زیرا رادیو و سایر امواج الکترومغناطیسی را جذب می‌کند. پارچه پنبه‌ای با به کارگیری محلول کاکتوس به روش رمق‌کشی رنگرزی شد. برای بررسی ترکیبات شیمیایی و میزان اثربخشی محافظتی آن، آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف‌سنج پراش انرژی پرتو ایکس و تحلیلگر شبکه انجام گردید. نتایج نشان دهنده این است که املاح معدنی موجود در کاکتوس روی منسوج مورد نظر قرار گرفته‌اند. هم‌چنین، میزان حفاظت از تداخل الکترومغناطیسی نمونه‌ها در محدوده 2 تا 7 گیگاهرتز اندازه‌گیری شد و نتایج نشان دادند که اثر محافظتی منسوجات با به کارگیری کاکتوس در محدوده فرکانسی 4/5-5 گیگاهرتز از 34/195 به 44/912دسی‌بل افزایش یافته است. از این رو، محلول کاکتوس بر میزان اثربخشی محافظتی منسوج مورد نظر موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها