مجله علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوششهای نوین با رتبه Q1 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ساخت نانوکامپوزیتهای پلیمری حکاکی شده برای استفاده به عنوان حسگر سم دیازینون

محمد حسین احمدی ازغندی۱ ، بهرام قلمی چوبر ۲*، محمد حسن امیدی۲ ، محمد مسعودی فرید۳
۱ گروه شیمی کاربردی، دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران، صندوق پستی ۵۶۰۰۱-۷۵۸۱۳، ایران.
۲ گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی ۱۹۱۴۱، ایران.
۳ گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

(بیشتر…)

مروری بر تاثیر جایگزینی کاتیون ها بر خواص اسپینل های ترکیبی بر پایه کبالت، روی و منیزیم

کیوان مختاری۱، شیوا سالم۲*

۱و۲- ارومیه دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی

پیام نگار:   s.salem@che.uut.ac.ir

keyvan6584@gmail.com

چکیده

(بیشتر…)

ساخت و مشخصه¬یابی نانوکریستال های مس آنتیمونی سولفید (CuSbS2) به روش تزریق داغ و بررسی اثر نوع پیش ساز سولفوری

در این مقاله نانوکریستال¬های کالکوستیبایت ( CuSbS2 ) به روش تزریق داغ سنتز شدند. در این تحقیق اثر نوع پیش ساز سولفوری بر ساختار کریستالی و ریزساختار ذرات تهایی مورد بررسی قرار گرفت. دو نوع پیش ساز پودر سولفور (S) و تیواوریا (Tu) استفاده شدند و ذرات حاصل با استفاده از آزمون¬های پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، اسپکتروسکوپی ماورا بنفش-مریی و محاسبه شکاف انرژی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ذرات CuSbS2 با استفاده از پیش ساز S دارای خلوص بالا و ریزساختار یکنواخت است. همچنین اندازه شکاف انرژی برای این پودر حدود ۴۹/۱ و ۴۲/۱ الکترون-ولت به ترتیب برای مقدار مستقیم و غیرمستقیم است. اختلاف کم بین دو مقدار مستقیم و غیرمستقیم تایید کرد که این ماده دارای هر دو نوع شکاف انرژی است.

(بیشتر…)

یک روش جدید برای ارزیابی تراکم گره خوردگی های زنجیری در پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا (UHMWPE) و نانو کامپوزیت آن با گرافن

بررسی دانسیته گره­ خوردگی زنجیره­ ها در پلیمرها از روشهای متعددی همچون بررسی افزایش مدول در آزمون رئومتری و رزونانس مغناطیسی هسته در حالت جامد(solid state NMR)  انجام شده است. در این مطالعه، روش جدیدی برای ارزیابی گره خوردگی ها در پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا (UHMWPE) با استفاده از آنالیز دینامیکی مکانیکی حرارتی  (DMTA) پیشنهاد شده است. آزمون­های DMTA بر روی فیلم­ها و نوارهای کشیده ساخته شده از UHMWPE و نانوکامپوزیت های UHMWPE حاوی نانو صفحات گرافن انجام شده است. در این مطالعه رابطه بین دمای انتقال α و گره­خوردگی زنجیره ها بررسی شده است. نتایج DMTA تایید می­کند که با افزایش محتوای گره­خوردگی­ها، حرکت زنجیره­ها محدود شده و دمای انتقال α به دماهای بالاتر منتقل می­شود. همچنین دیده شد که نوارهای کشیده شده پلیمر خالص و نانو کامپوزیت  به دلیل تمایل زنجیره های UHMWPE برای بازگشت به حالت کلافی، افزایش مدول را با افزایش دما در  DMTA نشان می دهد.

(بیشتر…)

سنتز و خصوصیت سنجی نانوکامپوزیت MWCNT/PEG/CD به عنوان حامل انتقال پیوسته¬ی داروی آسیکلوویر

سنتز کمپلکس درهم­جای نانولوله­ی کربنی چند دیواره/ پلی اتیلن گلیکول و بتا سیکلودکسترین (MWCNT/PEG@ β-CD)   به عنوان نانو بستر برای بارگذاری و انتقال داروی آسیکلوویر Acyclovir (Acy) توضیح داده شده است. نانو لوله­های کربنی عامل­دار شده (MWCNT-COOH،  MWCNT/PEG و MWCNT/PEG@CD) با استفاده از طیف سنجی FTIR و HNMR، میکروسکوپ الکترونی (SEM) و DSC برای دستیابی به بینش مناسب ساختار، مورفولوژی و ترکیب شیمیایی مشخصه­یابی شدند. در این کار، توانایی اتصال دارو به نانوحامل برای Acy به وسیله آزمایش­­های UV-vis و DSC اثبات شده است. مطالعات رهایش، یک انتقال پیوسته برای Acy بدون اثر ابتدایی شدید نشان داد که تایید کننده یک برهم­کنش قوی دارو با سایت­های نانوذرات می­باشد. درنهایت، اثبات شد که نانوحامل MWCNT/PEG@CDs قادر به اتصال و رهایش پیوسته­ی داروی Acy در شرایط فیزیولوژیکی می­باشد. در توافق با این یافته­ها، هیبرید MWCNT/PEG@CDs  به عنوان یک نانولوله­ی زیست سازگار و زیست در دسترس برای بارگیری انواع داروها می­تواند پیشنهاد گردد.

(بیشتر…)