کلیدواژه‌ها = طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای
تهیه و شناسایی چندپارش های سیلوکسانی دارای عاملیت های وینیل و متاکریلات

دوره 3، شماره 9، شهریور 1393، صفحه 579-592

مجید محسنی؛ سعید باستانی؛ علی جان نثاری