ساخت و مشخصه یابی چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ی آهن به منظور حذف رنگزای متیلن بلو از پسآب‌های رنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

امروزه با توجه به حجم بالای تولید پسآب‌های آلاینده، طرح راهحل‌هایی به منظور تصفیه‌ی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله روش‌های مطرح شده جهت تصفیه‌ی پسآب‌های صنعتی، استفاده از چارچوب‌های آلی-فلزی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد نظیر شکاف انرژی پایین و مساحت سطح ویژه‌ی بالا به عنوان فتوکاتالیست جهت تخریب رنگزا‌ در پسآب می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر سعی شد تا با ساخت چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ی آهن، از آن‌ها جهت تخریب رنگزای متیلن بلو در پسآب‌های صنعتی استفاده شود. به این منظور، چارچوب آلی- فلزی MIL-53(Fe) با استفاده از نمک آهن نیترات(FeNO3.9H2O) و در سه دمای 120، 150 و 180 درجه‌ سانتی‌گراد و با استفاده از روش سولوترمال ( حلالی- دمایی) ساخته شد. سپس با استفاده از آزمون‌های XRD ، FTIR ، SEM و UV-vis DRS مشخصه یابی نمونه‌های ساخته شده انجام گردید. در نهایت با استفاده از رنگزای متیلن بلو و در مجاورت لامپ هالوژن 500 وات میزان تخریب رنگزا توسط سه فتوکاتالیست، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، نمونه ساخته شده در دمای 180 درجه‌ی سانتی‌گراد دارای بیشترین میزان درصد بلورینگی و جذب نور، بیشترین شکاف انرژی و همچنین مناسب‌ترین راندمان تخریب رنگزا (56 %) بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات