بررسی و جداسازی امولسیون روغن/آب با کارایی بالا با یک غشای نانوکامپوزیتی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، ایران

2 استادیار، گروه شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، ایران

3 استاد، گروه شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، ایران

4 استادیار، گروه شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، ایران

amnc.2022.10.40.5

چکیده

گرافن اکسید به عنوان یک نوع جدیدی از مواد غشایی در نظر گرفته می شود. با این حال، از یک شار فیلتراسیون حالت پایدار کم و نیز عملکرد ناپایدار رنج می‌برد که منجر به محدود شدن کاربردهای عملی آن می‌شود. به همین دلیل، هدف این مطالعه ترکیب GO با هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه (LDH)، با کانال‌های انتقال آبدوست دولایه و سطح باردار مثبت در نسبت وزنی متفاوت (یعنی 5:1، 3:1، 1:1،1:3، و 1:5) می باشد. سپس GO-Mg/Al/Zn-LDH بهینه شده با کیتوسان (CS) ترکیب و روی شبکه فولاد ضد زنگ (مش) پوشانده شد تا یک غشاء با شار پایدار بالا که آب‌دوست و فوق‌اولئوفوبیک در زیر آب است، به دست آید شبکه هیبریدی لایه به لایه (LBL) برای حذف نفت خام سنگین از سطوح آب مورد بررسی قرار گرفت که راندمان جداسازی بالاتر از 5/99 درصد (ɳ%) و شار آب از Lm-2.h-1 102 ± 160222 تحت نیروی گرانش را نشان داد. علاوه بر این، پایداری مکانیکی/شیمیایی استثنایی، جداسازی موثر، شار آب بالا، قابلیت استفاده مجدد و فوق آبدوستی عالی، LBL هیبرید مش را می توان به عنوان یک غشای تجدید پذیر امیدوارکننده برای تصفیه آب روغنی (آب حاوی قطرات نفتی) در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات