دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 2952-3047 

مقاله پژوهشی

میکروکپسولهای هیدروژلی ژلاتین/سدیم کربوکسی متیل سلولز جهت رهایش حداکثری داروی لیدوکائین هیدروکلراید

صفحه 2952-2965

amnc.2022.10.40.1

شبنم بهمنی؛ رامین خواجوی؛ مرتضی احسانی؛ محمدکریم رحیمی؛ محمدرضا کلایی


تنگستات سولفوریک اسید: کاتالیستی با کارایی بالا در واکنشهای چند جزئی بدون حلال

صفحه 2292-3002

amnc.2022.10.40.4

مهرداد چراغی؛ بهادر کرمی؛ مهناز فراحی؛ مصدق کشاورز؛ شادپور ملک پور


بررسی و جداسازی امولسیون روغن/آب با کارایی بالا با یک غشای نانوکامپوزیتی جدید

صفحه 3004-3017

amnc.2022.10.40.5

احسان نیکزاد؛ مینا حسینی؛ مهراورنگ قائدی؛ محمد حسین احمدی ازغندی؛ فرزانه مراحل