خواص مکسن (MXene) و روش‏های سنتز آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی ، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22034/amnc.2023.412789.1249

چکیده

از زمان کشف Ti3C2 MXene در سال 2011، تحقیقات مستمر در توسعه فازهای MAX جدید و استخراج مکسن از آنها انجام شده است. مکسن‏ها به دلیل ساختار منحصر به فرد، آب دوستی عالی، رسانایی گروه‏های عملکردی شیمیایی سطح قابل تنظیم، دارای یک سری خواص شگفت‏انگیز هستند. در این مقاله، مروری جامع از اچانت‏ها که به طور گسترده برای اچ عنصر A از فازهای MAX که منجر به تشکیل مکسن می‏شوند نیز مورد بحث قرار گرفته است. مشابه سایر مواد دو بعدی، به دلیل نیروهای قوی واندروالس، لایه‌های مکسن به ناچار تحت تجمع انباشته قرار می‌گیرند که منجر به از دست دادن شدید مکان‌های فعال الکتروشیمیایی می‌شود. اگر بتوان از تجمع لایه‌های مکسن را به‌طور مؤثری جلوگیری کرد، عملکرد الکتروشیمیایی آن‌ها افزایش می‌یابد. لذا در قسمت بعدی مقاله، ترکیباتی که منجر به افزایش فاصله بین صفحات مکسن شده معرفی می‏گردد و در نهایت پایانه‏های سطحی مانند گروه‏های -O، -OH، -F موجود در مکسن که تا حد زیادی بر خواص آنها تأثیر می‏گذارد معرفی می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات