دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، شهریور 1402 

مقاله مروری

خواص مکسن (MXene) و روش‏های سنتز آن

صفحه 1-22

10.22034/amnc.2023.412789.1249

طیبه محبی؛ مجید میرزایی؛ مسعود همدانیان


مقاله مروری

مروری بر نشاسته کاتیونی به عنوان عامل لخته‌ساز در صنعت تصفیه پساب

صفحه 58-68

10.22034/amnc.2023.416277.1256

رضا محمدی برنجگانی؛ رضا درویشی؛ ژیلا بیغمی؛ مرضیه خیبری؛ علیرضا نیک نام؛ قاسم پیام


بررسی فرآیند دینامیک جذب سطحی پروتئین موسین در فصل مشترک آب و هوا

صفحه 82-90

10.22034/amnc.2024.445982.1262

فائزه زلفی‌گل؛ وحید حدادی اصل؛ علی‌یار جوادی؛ علی صالحی؛ بابک کریمی گوبک‌تپه