مروری بر نشاسته کاتیونی به عنوان عامل لخته‌ساز در صنعت تصفیه پساب

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

2 پژوهشکده رشد بلور، دانشکده نیمه هاد یها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکی ندشت، البرز، ایران

3 دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی پلیمر، ، پژوهشکده مواد پلیمری

4 گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

5 گروه مهندسی پلیمر و تکنولوژی رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

6 تبریز، شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی سهند، پژوهشکده مواد پلیمری

10.22034/amnc.2023.416277.1256

چکیده

نشاسته و مشتقات آن سودمندی خود را در فرآیند‌های لخته‌سازی ثابت کرده‌اند. در میان این مشتقات، نشاسته کاتیونی به طور گسترده در صنعت تصفیه آب به عنوان عامل تعلیق‌کننده و فرایند‌های جذب سطحی مورد استفاده قرار گرفته‌است. نشاسته کاتیونی با افزودن مواد شیمیایی دارای گروه های کاتیونی معین به نشاسته طبیعی تهیه می‌شود. نشاسته‌های کاتیونی مدت‌ها به عنوان افزودنی در ساخت کاغذ مورد استفاده قرار گرفته‌است تا استحکام مکانیکی را بهبود بخشد و ویژگی‌های ماندگاری بهتر و سریع‌تر را فراهم سازد. این بررسی، مطالعات اخیر در مورد تهیه، ساختار و سازوکار جذب‌سطحی در لخته‌ساز‌های نشاسته کاتیونی را به طور خلاصه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. مهم‌ترین کاربرد لخته ساز‌ها در تصفیه آب می‌باشد. تاسیسات تصفیه آب از مواد منعقد‌کننده برای خنثی‌سازی ذرات باردار معلق در آب استفاده می‌کنند. این مطالعه همچنین فرآیندهای تهیه ی متعارف و استخلافات کاتیونی نشاسته‌های کاتیونی را توصیف می‌کند و به کاربردهای فعلی و بالقوه آنها در لخته‌سازی می‌پردازد. علاوه بر این، تاثیر پارامتر‌های ساختاری و عملیاتی در سازوکار و میزان جذب سطحی نشاسته کاتیونی به طور خاص در مورد ریزاندامگان‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است. همه مطالعات ذکر شده با هدف بیان توانایی بالای نشاسته‌های کاتیونی در جهت لخته‌سازی و تصفیه پساب با عملکردی مناسب و مقرون به‌ صرفه مورد بررسی قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات