سنتز و شناسایی اکسید گرافن احیا شده با پلی آنیلین مغناطیسی شده برای محافظت الکترومغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه شیمی آلی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 استاد، گروه شیمی آلی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

10.22034/amnc.2023.416129.1255

چکیده

تداخل امواج الکترومغناطیسی ناخواسته یک نگرانی در کاربردهای نظامی و صنعتی می باشد. تحقیقات گسترده ای بر روی مواد محافظ تداخل الکترومغناطیسی، از جمله پوشش های جذب کننده رادار متمرکز شده است. مواد با خواص دی الکتریک یا مغناطیسی مانند مگنتیت و پلیمرها، جاذب موثری بوده اند. فلزات و مواد کربنی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. با این حال، اکسید گرافن کاهش یافته (RGO) تطبیق امپدانس ضعیفی دارد. ترکیب RGO با مواد مغناطیسی تطبیق امپدانس را بهبود می بخشد. نانوکامپوزیت‌های سه‌گانه و چهارگانه، از جمله پلیمرهای رسانا، نوید بخش جذب امواج مایکروویو و رادیویی هستند. این مطالعه بر روی کامپوزیت های نانومتخلخل RGO/Fe3O4 بر پایه پلی آنیلین تمرکز دارد. این کامپوزیت ها خواص جذب امواج الکترومغناطیسی استثنایی را از خود نشان می دهند و سنتز آنها از به یک روش ساده انجام می شود. این مطالعه به مواد محافظ تداخل الکترومغناطیسی کمک کرده و پتانسیل کامپوزیت های RGO/Fe3O4/PANI را برجسته می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات