سازوکار و قابلیت چقرمگی و افزایش مقاومت ضربه رزین اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

/2015.3.12.7

چکیده

رزین های اپوکسی از ظرفیت ذاتی بالایی برای اصلاح خواص برخوردارند. از آنجا که مورفولوژی پلیمرها تأثیر بسیار زیادی بر خواص مکانیکی آنها دارد، تلاش های فراوانی جهت برقراری ارتباط میان مورفولوژی و خواص مکانیکی انجام گرفته است و آن را تبدیل به یکی از زمینه های جذاب و مورد علاقه ی محققین کرده است. برای شناخت بهتر ارتباط مورفولوژی با خواص مکانیکی داشتن دانش کافی در مورد سازوکارهای تغییر شکل و شکست ضروری می باشد. در این مقاله به بررسی اثر افزودن لاستیک های مایع به رزین اپوکسی پرداخته شده است. بدین منظور تاریخچه افزودن لاستیک های مایع و سازوکارهای پیشنهاد شده جهت افزایش چقرمگی و مقاومت شکست رزین اپوکسی بیان شده و به طور کامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات