دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، خرداد 1394 

مقاله پژوهشی

بررسی شکل گیری نانوالیاف در فرآیند الکتروریسی چندنازله

صفحه 799-808

کمیل نصوری؛ کمال دوستدار؛ احمد موسوی شوشتری


عامل دار کردن و بهبود پراکنش نانو صفحات گرافنی

صفحه 809-830

معصومه رشوند؛ زهرا رنجبر؛ سعید باستانی؛ شهره روحانی؛ فرحناز نورمحمدیان؛ کمال الدین قرنجیک


تأثیر دمای غوطه وری بر خواص ضد خوردگی پوشش تبدیلی نانو زیرکونیایی بر سطوح گالوانیزه

صفحه 831-840

علی پیامی گلهین؛ رضا اسلامی فارسانی؛ مرتضی امرونی حسینی؛ حمید خرسند


سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص بازدارندگی رنگدانه های فسفات روی پتاسیم

صفحه 849-860

فاطمه عسکری؛ ابراهیم قاسمی؛ بهرام رمضانزاده؛ محمد مهدویان احدی


بررسی و مقایسه سه روش استخراج آلفا سلولز از ضایعات پنبه ترکمن صحرا

صفحه 861-872

احمد هیوه چی؛ مختار آرامی؛ سید هژیر بهرامی؛ افضل کریمی